Admitere SNPAP Târgu-Ocna 2014-2015

Scris de  Administrator 15 Mai 2014 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(2 voturi)
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, dă startul înscrierilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna – sesiunea 2014.
Absolvenţii de liceu, cu vârsta maximă de 35 de ani, se pot înscrie şi concura pe un număr de 220 de locuri, din care 190 pentru candidaţi bărbaţi şi 30 locuri pentru candidaţi femei.
Înscrierile se fac în perioada 12 mai – 08 august 2014, la sediul unităţilor penitenciare din ţară, subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2014, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2412/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 27.08.2013.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere; candidaţii îşi asumă, prin angajament, riscul de a nu putea beneficia de pensie la încetarea raporturilor de serviciu pentru limită de vârstă, dacă nu vor îndeplini, în totalitate, condiţiile pentru obţinerea pensiei;
f) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
g) să fie declaraţi "APT" din punct de vedere medical şi psihologic;
h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate şi să accepte efectuarea de verificări asupra îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de participare la concursul de admitere şi pentru şcolarizare, precum şi verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, cu suportarea consecinţelor legale care decurg din această activitate;
i) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ sau de formare profesională şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe fiecare an de studiu minimum 8,00;
j) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
k) să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
l) să nu fie ofiţer activ în cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului sau în rezervă, proveniţi din cadrul acestora;
m) să achite taxa de participare la concurs sau să facă dovada scutirii de plata acesteia, în condiţiile stabilite în prezenta metodologie;
n) să accepte condiţiile de şcolarizare, precum şi interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia în care vor fi declaraţi "ADMIS" la concursul de admitere.
 
Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:
- contravizita medicală (la dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor);
- verificarea aptitudinilor fizice.
 
- lucrare scrisă la „Limba română”- test grilă ;
- lucrare scrisă la „Istoria românilor”- test grilă .
 
***
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an. Începând cu data de 29 aprilie 2013, aceasta a obţinut acreditarea, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/2013, pentru învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar.
Şcolarizarea se asigură în condiţii de gratuitate, pentru toţi elevii, respectiv cazare masă, echipament, rechizite şi asistenţă medicală, conform legii, pe parcursul procesului educaţional.
După absolvire , elevii vor fi repartizaţi în unităţile sistemului administraţiei penitenciare, unde vor beneficia de un loc de muncă stabil, un salariu decent şi de oportunităţi de dezvoltare a carierei.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediile Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a unităţilor penitenciare din ţară. Informaţii despre concursul de admitere se pot afla şi vizitând site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp.gov.ro.
 
 
Precizări Concurs de admitere.
Desfășurarea examenelor.
Metodologia de examinare medicala SNPAP.
Tematica si bibliografia.
 

Precizări privind desfăşurarea CONTRAVIZITEI MEDICALE

 Concurs de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire aAgenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna sesiunea septembrie 2014

Contravizita medicală este probă eliminatorie şi se defăşoară în conformitate cu  prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare aconcursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2412/12.06.2013 şi graficului de desfăşurare a concursului de admitere, sesiunea 2014.

Contravizita medicală se desfăşoară, dacă este cazul, la sediul şcolii înaintea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice şi constă în verificarea aptitudinii medicale şi a datelor antropometrice (înălţime, greutate) ale candidaţilor, fiind aplicabile prevederile metodologiei de examinare medicală şi ale baremelor medicale pentru încadrarea personalului în unităţile Administraţiei Naţionale a Penitencirelor, precum şi pentru candidaţii la concursul de admitere în unităţile de învăţământ ale sistemului administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 519/2010.

Contravizita medicală se desfăşoară respectându-se următoarea procedură:

Ø  candidaţii se prezintă în faţa comisiei de examinare medicală, dezechipaţi (în lenjerie intimă), fără şosete, având asupra lor documentul de identitate;

Ø  comisia efectuează identificarea candidatului prin confruntarea actului de identitate cu adeverinţa şi fişa medicală,verificându-se totodată şi valabilitatea examenelor medicale înscrise în fişă;

Ø  după identificare, candidatul este examinat din punct de vedere antropometric (înălţime, greutate, perimetrul toracic) şi se va calcula indicele de masă corporală;

Ø  candidaţilor le sunt măsurate tensiunea arterială şi pulsul arterial;

Ø  se efectuează examenul clinic general al candidatului şi compararea cu fişa medicală;

Ø  comisia hotărăşte dacă, din punct de vedere medical, candidatul este apt sau inapt pentru concursul de admitere, completând borderoul cu rezultatele contravizitei medicale;

Ø  în cazul în care candidatul este declarat"Inapt", pentru motivarea deciziei, comisia are obligaţia de a completa în borderou numărul paragrafului din baremele medicale, precum şi diagnosticul stabilit la controlul medical.

    Comisia pentru contravizită medicală poate solicita candidaţilor efectuarea de examinări medicale suplimentare de specialitate, de care va ţine cont la stabilirea rezultatului final.

    Candidaţii declaraţi "Inapt" în urma contravizitei medicale nu pot participa la susţinerea probelor de concurs.

Cu privire la rezultatul contravizitei medicale nu se admit contestaţii.

 
 
Ultima modificare la Joi, 15 Mai 2014 10:02
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro

Ultimele articole scrise de Administrator

Articole asemanatoare (dupa cuvinte)

sus