1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Conferinţa naţională DECRET 2017

Scris de  Administrator 10 Noiembrie 2017 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(0 voturi)

În zilele de 09 și 10 noiembrie 2017 a avut loc Conferința națională cu participare internațională ” Decret - Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective”, ediția a III a , organizată de către Universitatea ”GEORGE BACOVIA” Bacău în parteneriat cu Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna și alte instituții partenere.

În prima zi, la sediul Universității ”George Bacovia”, a avut loc deschiderea oficială a Conferinței fiind acordate de diplome aniversare pentru 25 de ani de la înființarea acesteia, urmată de susținerea în plen a comunicărilor științifice pe teme legate de infracțiunile de serviciu, încălcarea drepturilor constituționale ale românilor din Ucraina prin articolul 7 al noii legi a învățământului, răspunderea juridică pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit, modelele radicalizării și deradicalizării fundamentalismului islamic în Europa, autoritatea polițienească și alte teme realizate de către participanți.

         În contextul organizării și desfășurării unor manifestări științifice și profesionale care se dorește să devină tradiționale în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” reprezintă un eveniment organizat anual, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai eficace și eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

Scopul conferinței, îl constituie:

-     prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței;

-     consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță;

-     prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european;

Scopul final al conferinței, îl reprezintă:

-     publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum la Editura Universul Juridic;

-     analiza și diseminarea celor mai valoroase date, informații și propuneri, către instituțiile abilitate ale statului;

Obiectivele generale ale conferinței vizează în principal:

-     identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale;

-     identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România;

-     promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.;

Obiectivele specifice ale conferinței vizează în principal:

-     constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței şi metodele de investigare a fenomenelor antisociale;

-     susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, în vederea identificării bunelor practici, a ideilor inovatoare și a noilor abordări, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității;

-     analizarea practicilor și experiențelor care oferă cele mai bune rezultate și oportunități procesului de prevenire a fenomenelor infracționale, în legătură cu realitățile naționale și europene ale acestora;

-     informarea asupra schimbărilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii și combaterii devianței și a criminalității, precum și dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectivă națională și europeană;

 

Deschiderea conferinţei şi a sesiunii de plen, a fost asigurată de intonarea IMNULUI NAŢIONAL A ROMÂNIEI, interpretat de domnişoara Andreea Duma la vioară, fiind elevă la Colegiul Naţional de Artă "George Apostu" din Bacău.

Au luat cuvântul următorii profesori universitari doctori, astfel:

- Prof.univ.dr. Neculai Lupu - Rectorul Universităţii "George Bacovia"

- Conf.univ.dr. Ramona Florea- Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administraţie "George Bacovia"

Au luat cuvântul în plen, următorii profesori universitari doctori, astfel:

Tema: Rezilienţa şi sistemul de justiţie penală - Prof.univ.dr. Mihaela Alida Tomiţă

Tema: Încălcarea drepturilor constituţionale ale românilor din Ucraina prin articolul 7 al noii legi a învăţământului - Academician Vasile Tărâţeanu

Tema: Modelele radicalizării şi deradicalizării fundamentalismului islamic în Europa - Conf.univ.dr. George-Mircea Botescu

Tema: Aspecte generale privind infracțiunile contra înfăptuirii justiției în concepția noului Cod penal român- Prof. univ.dr. Ion Rusu

Tema: Genocidul antiromânesc din septembrie 1940 şi elogiul celor care l-au săvârşit. - Prof.univ.dr. Alexandru Amititeloaie.

Tema: Legislația privind exercitarea controlului financiar public. - Prof.univ.dr. Ionel Bostan

Tema: Autoritatea polițienească- Prof.univ.dr. Stancu Şerb.

Politici penale eficiente pentru reducerea numărului de persoane care ajung în detenţie
Coordonator: comisar şef Valentin Ştefănescu.
Locaţia: Şcoala națională de pregătire a agenților de penitenciare Târgu-Ocna.

Sesiunea de prezentare a comunicărilor științifice a fost urmată de lansarea a trei cărți scrise de Lect. Univ. dr. Nelu Niță, Lect. Univ. dr. Ioana – Alina Szabo și Prof. univ. dr. Viorica Paraschivescu și de masa rotundă pe tema ”Etică, deontologie și transparență decizională”.

Pe tot parcursul zilei de 9 noiembrie 2017, au fost diverse conferinţe pe diferite teme, astfel:

- Unele controverse privind infracţiunile de serviciu- Prof.univ.dr. Constantin Duvac

- Separatismul - ameninţare la adresa societăţii contemporane-Prof.univ.dr.hah- Valeriu Cuşnir

- Răspunderea juridică pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit, cu specială privire la vechiculele fără pilot-Conf.univ.dr. Leonid Chirtoacă

La lucrările Conferinței au participat şi reprezentanții Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna însoțiți de profesori de la catedra Științe juridice și socio – umane și Teorie și practică penitenciară și un număr de 14 elevii.

A doua zi a Conferinței a debutat la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare cu organizarea mesei rotunde cu tema ”Politici penale eficiente pentru reducerea numărului de persoane care ajung în detenție”, în cadrul căreia a fost prezentat studiul ”Aspecte de justiție restaurativă privind metode alternative la pedepsele privative de libertate”.

Participarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna în calitate de partener la organizarea ediției a III a a Conferinței, reprezintă o continuarea a demersurilor de dezvoltare a competențelor în rândul elevilor în materie de prevenire și gestionare a fenomenului infracțional, cu aplicabilitate specifică domeniului execuțional penal.

Conferinta DECRET 0094

Filmul video al conferinţei.

  Prima parte a conferinţei. Transmisia live a evenimentului.

A doua parte a conferinţei. Transmisia live a evenimentului

A treia parte a conferinţei. Transmisia live a evenimentului

Ultima parte a conferinţei. Transmisia live a evenimentului

Vă mulţumim pentru prezenţa dumneavoastră şi vă aşteptăm la anul.

Ultima modificare la Miercuri, 22 Noiembrie 2017 20:20
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner
Statistici Trafic