1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ofertele educaționale a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Scris de  Administrator 21 Martie 2014 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(1 Voteaza)
Începând cu data de 24 martie 2014, specialişti din cadrul celor trei unităţi din Tg. Ocna care aparţin sistemului administraţiei penitenciare, respectiv Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Centrul de Reeducare şi Penitenciarul Spital, vor desfăşura o campanie de informare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din localitatea Tîrgu Ocna, precum şi localităţile limitrofe. Programul campaniei de promovare a ofertei educaţionale va cuprinde vizite de promovare şi informare a liceenilor de la următoarele instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica” Comăneşti, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” Oneşti, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Oneşti, Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Oneşti, Colegiul Naţional „Costache Negri” Tîrgu Ocna, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna.
Din cadrul echipei de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare vor face parte funcţionari publici cu statut special şi doi elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare.
Aceştia vor distribui liceenilor pliante de prezentare ale şcolilor care formează ofiţeri şi agenţi de penitenciare şi vor expune diverse materiale menite să le capteze interesul pentru această ofertă educaţională.
Campania promovează înscrierea pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 5 instituţii de învăţământ universitar, precum şi 2 instituţii de învăţământ postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:
- Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie care asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice”, prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept”, specializarea „Siguranţă şi ordine publică” – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;
- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie - informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”;
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu” Sibiu oferă studii de specialitate pentru formarea ofiţerilor de penitenciare în domeniile „Ştiinţe administrative” (specializarea Administraţie publică - Intendenţă) şi „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” (specializarea Management economico-financiar, Finanţe contabilitate);
- Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar – formează ofiţeri de logistică şi ofiţeri specialişti în serviciul tehnico-ingineresc. Pentru sistemul penitenciar sunt disponibile locuri în ambele facultăţi ale Academiei, mai exact Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională) şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (specializarea Construcţii şi fortificaţii);
- Institutul Medico - Militar Bucureşti - instituţia militară de învăţământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia Medicală, organizează cursuri în specializările medicină generală, medicină dentară, farmacie - viitori medici şcolarizaţi pentru Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.
- Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari în specializările auto, construcţii, bucătar, tehnică de comunicaţii, operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii.
Oferta de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2014, cuprinde informaţii privind dobândirea calităţii de elev în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an. Începând cu data de 29 aprilie 2013, aceasta a obţinut acreditarea, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/2013, pentru învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar.
Înscrierile la instituţiile de învăţământ susmenţionate, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine potenţialii candidaţi pentru întocmirea dosarelor de înscriere.
Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:
- asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;
- acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;
- asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;
- acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;
- condiţii de salarizare decente;
- asigurarea unui climat organizaţional motivant, cu numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;
- posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;
- posibilitatea evoluţiei în carieră.
Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro şi al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, www.snpaptgocna.ro.
Ultima modificare la Vineri, 21 Martie 2014 14:32
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner
Statistici Trafic