1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Târgu-Trotuş

Duminică, 22 Iunie 2008 00:29 Publicat in Turism

Pe terasa stângă a Trotuşului, în jurul bisericii s-a descoperit o aşezare din perioada Bronzului târziu (cultura Noua).


Alte aşezări arheologice

Duminică, 22 Iunie 2008 00:26 Publicat in Turism

Tot în cadrul aşezărilor arheologice ce aparţin de zona oraşului mai putem aminti: Vârful Hăsman unde s-a descoperit o aşezare aparţinând perioadei târzii a epocii Latene, zona Poieni (în apropierea Dealului Titelca mai precis în Poiana Chichilăului)...


Zona arheologică Podei

Duminică, 22 Iunie 2008 00:20 Publicat in Turism

Zona arheologică de la Podei ce se află situată pe terasa superioară cam la 90 m în partea dreaptă a râului Trotuş, spre cartierul Tiseşti, cu drum de acces imediat după biserica de lemn Sf. Gheorghe, mărginită la V, E şi N de pante foarte abrupte ce pot fi folosite cu uşurinţă de către alpinişti.


Zona Viişoarei

Duminică, 22 Iunie 2008 00:08 Publicat in Turism

Pe dealul Docmana (în N satului) s-a descoperit o aşezare din cuprinsul căreia s-au adunat fragmente ceramice aparţinând perioadei Bronzului mijlociu, perioadei Hallstatt şi perioadei târzii a epocii Latene.


Localităţile trotuşene la superlativ

Duminică, 22 Iunie 2008 00:04 Publicat in Turism

Când am citit această minunată enciclopedie - Valea Trotuşului -  nu ne venea să credem câtă valoare istorică se află în aceste locuri încă nepromovate şi necunoscute de mulţi dintre noi.


Biserica Buna Vestire (Răducanu)

Sâmbătă, 21 Iunie 2008 23:56 Publicat in Turism

În 1664, marele logofăt Nicolae Buhuş ridică pe malul stâng al Trotuşului o frumoasă biserică de plan triconic, cu turlă pe naos şi cu turnul-clopotniţă pe pridvorul vestic.


Biserica Precista

Sâmbătă, 21 Iunie 2008 23:48 Publicat in Turism

La sfârşitul secolului al XVII-lea, în 1683 (după alte izvoare în 1662), vistierul Gheorghe Ursache, ridică Biserica Precista, în centrul târgului.


Biserica Sf.Nicolae

Sâmbătă, 21 Iunie 2008 23:29 Publicat in Turism

S-a crezut că este cea mai veche biserică din oraş, construită între anii 1568 – 1572, dată care nu este susţinută cu documente.


Mânăstirea Măgura Ocnei

Sâmbătă, 21 Iunie 2008 18:02 Publicat in Turism

Mânăstirea Măgura Ocnei - Schitul Măgura Ocnei este menţionat prima oară la 1665. Se pare că, pe la 1757, schitul devine metoc al Epitropiei generale a Casei Spitalelor Sf.Spiridon şi doar aşa se poate explica faptul că, în pomelnicul acestei sihăstrii, Constantin Racoviţă voievod apare ca prim ctitor al aşezământului monahal.


Centrul de tratament balnear Parc Măgura Târgu-Ocna

Sâmbătă, 21 Iunie 2008 17:48 Publicat in Turism

Baza balneară Parc Măgura Târgu-Ocna are 2 piscine dintre care una cu 2 cascade cervicale şi una cu adâncimea pentru copii, instalaţii şi echipamente de tratare a diverselor afecţiuni ale aparatului respirator şi locomotor...
LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner
Statistici Trafic