1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Contract privind construirea localului primăriei oraşului Târgu-Ocna Din dragoste pentru staţiune.

Scris de  Administrator 27 Februarie 2014 Publicat in Turism
Articol citit de 19853 persoane

 

După Art.19 din sumarul şedinţei extraordinare de la 2 iunie 1910 a Consiliului Comunei Tg. Ocna

            „Dl Primar expune Consiliului că trebuie neapărat a se începe construirea localului de primărie; că în acest scop au fost făcute două planuri din care unul întocmit de Dl arhitect Antonescu şi a fost aprobat de Consiliul tecnic superior în anul 1907; că predecesorul Dsale a mai angajat pe Dl arhitect Antonescu a întocmit un al treilea plan, care după calculelel făcute, devizul arată suma de peste 95.000 lei pentru un parte numai, sumă pe care comuna faţă de restrânsele ei mijloace îi este imposibil a executa această lucrare şi ar fi condamnată ca pentru mult timp să nu aibă localul propriu de primărie, cum însă planul aprobat de Consiliul tecnic superior al cărei deviz să urcă la suma de 80.0000 lei şi cum comuna posedă deja 50.000 lei s-ar putea începe construirea acestui local, ca după informaţiunile şi esplicaţiunile avute, planul întocmit şi aprobat pentru construirea localului de primărie de mediu mozaic însă fiind o lucrare foarte frumoasă şi solidă, e de părere a se începe lucrarea. Conchide cerând consiliului să aprobe scoaterea în licitaţie a construirii localului de primărie după planul aprobat.

Consiliul în umanitate.

Hotărăşte

            „Aprobă începerea construirei localului de primărie după planul aprobat de Consiliul Tehnic Superior şi a se face cuvenitele publicaţiunii pentru scoaterea în licitaţie pentru a se da în antrepriză executarea lucrării”.

România

Primăria Urbei Tg. Ocna

Judeţul Bacău

Extractu prezent fiin conform cu originalul se adevereşte.

1309 iulie 4

Primar Dr. Gheorghiu

Secretar C. Şindilaru

Contract privind construirea localului primăriei oraşului Tg. Ocna

            „Pentru construcţia din nou a localului de Primărie din Oraşul Tg. Ocna Judeţul Bacău, s-a încheiat următorul contract între Primăria Oraşului Tg. Ocna reprezentată prin Primar Dl. Doctor Scarlat Gheorghiu şi Dnii antreprenori de lucrări publice Baroli Giuseppe domiciliat în oraşul Bacău şi A. Fondianer domiciliat în oraşul Peatra Neamţu, în urma licitaţiei ţinute în ziua de şapte iulie 1910 şi care licitaţia s-a aprobat de Ministerul de Interne prin decizia M 13744 din 14 iulie 1910.

            Subsemnaţii antreprenori Baroli Giuseppe şi A.Fondianer prin oferta dată la licitaţie ne-am luat obligaţia de a construi din nou, cu tot materialul nou, localul de primărie, conform planului întocmit de Dl. Arhitect P. Antonescu şi pe care l-am semnat.

            Lucrarea va fi gata complect cel mai târziu la unu Iulie 1912 şi conform notaţiunilor din caetul de sarcini

            Materialele de construcţie cum şi execuţia lucrărilor va fi ca calitate şi prin provenienţa întocmai cum să specifică în caetul de sarcini anexat şi pe care aseminea l-amu semnat.

            Aseminea am semnat seria de preţuri, care se va aplica la cantităţile de lucru real executate cum să specifică în măsurătoarea lucrărilor pe care am semnat-o şi care aseminea să găsesc anexate la dosarul lucrărilor.

            Valoarea totală a lucrărilor de 67.657 lei 27 (şasă zeci şi şapte mii şasă sute cincizeci şi şapte lei 27 bani.)

            Ne obligăm a respecta ordinile ce mi se vor da relativ la buna execuţie a lucrărilor pe şantier şi vom semna totdeauna în condica de ordine ce se va ţine de personalul de control la punctul lucrărilor în dublu exemplar.

            Nu vom pune în lucrare şi vom scoate din lucrare, orice material care nu îndeplineşte condiţiunile caetului de sarcini, aseminea vom reface părţi de lucru care se vor găsi rău executate şi neconforme planurilor şi caetului de sarcini, fără nici un drept de despăgubire şi dăm dreptul Primăriri ale dărâma pe socoteala noastră, când noi vom refuza ori cât de avansate ar fi acele lucrări, fie chear în cursul anului de întreţinere, în conformitate art.19 a condiţiunilor generale şi art. 48 din caetul de sarcini.

Fundaţiile după ce vor fi gata, vor fi primite de Onor Primărie cu proces-verbal. Aseminea cu proces-verbal să vor fixa reperele de nivel şi de trasare a clădirei care vor fi semnate de noi.

            Ne supunem obligaţiilor condiţiunilor generale de întreprinderi de lucrări publice cum şi condiţiilor speciale lucrărilor de artă ale Ministerului de lucrări publice, care fac parte integrantă din acest Contract, fără nici o rezervă din partea noastră, cunoscând că primăria va putea viza de orice dispozitii prevăzute în ele, pentru bunul mers şi buna executare a lucrărilor.

            Plata ni se va face treptat după sporul lucrului şi depozitul materialelor conform art 45 din caetul de sarcini cu aplicaţia condiţiilor generale, reţinându-se la fiecare situaţie scăzământul de opt lei şaptezeci şi cinci bani la sută ce am lăsat sub diviz prin oferta noastră, plus şase la sută reţinerea pentru garantarea lucrărilor.

            Tot acum depunem garanţia definitivă de şasă la sută în sumă de 4.452 lei patru mii patru sute cincizeci şi doi lei.

            Timbru pentru contract, taxa de înregistrare şi alte ce sar mai cere la acest contract, ne privesc pe noi antreprenorii.

            Noi Primarul Oraşului Tg.Ocna, văzând obligaţiile ce Dnii Antreprenori Baroli Giuseppe şi A.Fondianer s-a luat prin contract de faţă şi văzând că prin aceste obligaţii nu să urmăreşte din partea Domnilor antreprenori decât numai buna executare a lucrărilor conform planurilor care au servit la licitaţie, în numele primăriei le aprob şi declar că am contractat cu Dnii Antreprenori Baroli Giuseppe şi A.Fondianer construcţia din nou a localului de primărie.

M 1393

Făcut azi 9 Iulie 1910 în Tg.Ocna

Primar Dr. Gheorghiu

Antreprenori Baroli Giuseppe A.Fondianer

Secretar C.Şindilaru

Djan Bacău, fond Primăria oraşului Tg.ocna. dosar 68/1910,f.9.

 

Sursa: Centenar - Palatul administrativ (Clădirea primăriei oraşului Târgu-Ocna) - 1912-2012. Autor: Corneliu Stoica

Articol scris de: ORI

Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner
Statistici Trafic