1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Penitenciarul Spital Târgu-Ocna este evaluat

Scris de  Administrator 22 Octombrie 2012 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(0 voturi)

 

Procesul de acreditare presupune respectarea cu strictete a mai multor indicatori de performanta tehnici medicali si existenta unor proceduri în acord cu cerintele europene în domeniu si certifica faptul ca spitalul functioneaza la parametrii stabiliti cu privire la acordarea serviciilor medicale si conexe actului medical, certificând astfel calitatea serviciilor de sanatate în conformitate cu procedura de clasificare a spitalelor, pe categorii de acreditare.

În cadrul evaluarii întreprinse la institutia penitenciara spitaliceasca din Târgu Ocna, comisia a urmarit aspectele legate de partea medicala, tehnica, de infrastructura si de doate a spitalului, toate pregatirile necesitând resurse materiale si umane importante.

În urma evaluarii si a întocmirii materialului de catre expertii CoNAS, Penitenciarul Spital Tg.Ocna va primi acreditarea de functionare, fiind primul spital din cadrul sistemului penitenciar care primeste acest tip de acreditare.

“Aceasta realizare a fost rezultatul unor servicii de calitate prestate de catre personalul unitatii, precum si a unui management care s-a adaptat si a raspuns cerintelor europene in domeniul medical”, a declarat Dr.Anca Denise Olar, directorul Penitenciarului Spital Targu Ocna.

In acest sanatoriu si-a petrecut ultimii ani de suferinta detinutul politic Valeriu Gafencu (1949-1952) supranumit si “Sfantul Inchisorilor”, salvatorul pastorului reformat Richard Wurmbrand.
 
Scurt istoric

Aşezământul unităţii Spitalului Penitenciar datează de la sfârşitul anului 1855, şi a fost construit din ordinul domnitorului Moldovei Grigore Ghica (1849-1856) care, făcând o vizită în Tg.Ocna, a fost cuprins de milă faţă de soarta osândiţilor. Până în anul 1977, aşezământul a funcţionat ca spital penitenciar cu profil TBC. În baza Hotărârii Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. şi a Decretului nr. 255/1977 Spitalul Penitenciar Tg. Ocna a fost desfiinţat, în locul lui fiind creat un cămin de bolnavi cronici psihici. În anul 1997, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1133 / C, Spitalul Penitenciar a fost reînfiinţat.
Unitatea are trei pavilioane, după cum urmează:

a) Pavilon A: secţie deţinere loturi de muncă, spălătorie, bloc alimentar
– anul construcţiei 1851, dat în folosinţă finele anului 1855;
- arhitectură: faţadă placată cu blocuri din piatră de gresie semiprelucrată;
- capacitate: 84 paturi (6m.c.), paturi instalate 62;
- profil: secţie munci;
- grad de supraaglomerare: capacitate maximă de cazare la supraaglomerare 126 paturi.

b) Pavilion C spital: deţinere secţii TBC, deţinere secţii cronici, cabinet ORL care asigură consultaţii pentru deţinuţi şi pentru cadrele unităţii, laborator de radiologie şi ecografie, laborator de analize medicale, cabinet stomatologic, laborator de explorări funcţionale, farmacie – anul construcţiei 1936, dat în folosinţă 1937; reparaţie capitală în perioada 2001 – 2004
- arhitectură: faţadă cu tencuială din terasit alb;

Secţia TBC 1
- capacitate: 84 paturi (6 m.c.), paturi instalate 51;
- profil: secţie TBC pulmonar activ şi chimiorezistenţi;

Secţia TBC 2
- capacitate: 84 paturi (6 m.c.), paturi instalate 84;
- profil: secţie TBC pulmonar stabilizat;

Cronici 1
- capacitate: 64 paturi (6 m.c.), paturi instalate 64;
- profil: secţie cronici

Cronici 2
- capacitate: 64 paturi (6 m.c.), paturi instalate 64;
- profil: secţie cronici

Tranzit
- capacitate: 32 paturi (6 m.c.), paturi instalate 32;
- profil: secţie deţinuţi ce urmează să fie transferaţi după externare
- grad de supraaglomerare: capacitate maximă de cazare la supraaglomerare 48 paturi.

c) Pavilion B Lundbeck (spaţiu nepopulat de deţinuţi) care este destinat pentru: cabinet stomatologic, birouri administrativ, birouri compartiment reintegarare socială şi club cadre – anul construcţiei 1996, dat în folosinţă 1997;
- arhitectură: faţadă terasit.

Activitatea spitalului penitenciar Târgu Ocna priveşte următoarele aspecte:

a) asistenţa medicală: se asigură asistenţa medicală a deţinuţilor din unităţile arondate prin Ordinul Directorului General al A.N.P., prin încheierea anuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a unui contract pentru secţiile spitalului (128 paturi la secţia TBC şi 64 paturi la secţia CRONICI), a unui contract pentru asistenţa medicală primară care se acordă la nivelul unităţilor arondate atât pentru deţinuţi cât şi pentru cadre, precum şi asistenţa medicală a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din localitatea Tg. Ocna, prin contractele pentru investigaţii paraclinice şi pentru asistenţă medicală stomatologică. De asemenea, medicul epidemiolog din spital, asigură monitorizarea epidemiologică a unităţilor arondate.

b) activităţile desfăşurate cu deţinuţii- au ca obiectiv, pe lângă realizarea actului medical, şi formarea unor deprinderi care să contribuie la reabilitarea comportamentală, diminuarea depresiei prin intervenţie socio-educativă datorată stării de boală şi care să răspundă nevoilor reale ale deţinutului bolnav. Acestea se desfăşoară, în mod special prin intermediul activităţilor socio-educative de instruire şi educare, care stă la baza formării unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de conduită socială.

c) instituţii / organizaţii locale, naţionale şi din străinătate în colaborare; proiecte / programe aflate în derulare:
- unitatea are o colaborare semnificativă cu organizaţii neguvernamentale creştine (cum ar fi: Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Misiunea Creştină pentru Închisori şi Asociaţia de Misiune şi Caritate “Oastea Domnului”) care au în curs de derulare programe cu caracter moral-religios, cu deţinuţii. Colaborarea constă şi în sprijin moral şi material pe care acestea îl acordă deţinuţilor dar, şi prin diverse sponsorizări pentru compartimentul reintegrare socialăv şi unitate.
Mai multe detalii găsiţi aici
Ultima modificare la Marţi, 20 Noiembrie 2012 16:01
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner
Statistici Trafic